Slippapper – spackel

Slipa och spackla. Grundarbetet är en av de viktigaste faktorerna för att slutresultatet på lackeringen ska bli den bästa. Använd proffsprodukter !