Skyddsutrustning för lackpaket

Skyddsutrustning är bra för att hindra starka lösningsmedel att tränga in i hud och lungor. Här finns andningsmask / Skyddskräm / Lackoveraller